KIENTRUCVANGvn

Sign in


Link bài chi tiết: https://kientrucvang.vn/dat-ten-cong-ty-theo-menh-moc/

Lợi ích của việc đặt tên công ty theo mệnh phong thủy?

Một trong những yếu tố được tham chiếu để đặt tên công ty là phong thủy. Người xưa có câu “Có thờ có thiêng — Có kiêng có lành”, với những người kinh doanh càng lớn, yếu tố phong thủy, tâm linh càng được đặt lên hàng đầu.

Lý giải cho điều này, thầy phong thủy Tam Nguyên cho hay:

Trong kinh doanh, tài năng và cố gắng thôi nhiều khi chưa đủ. Bạn phải cần cả sự may mắn nữa. Nhiều khi chỉ một chút may mắn cũng có thể thay đổi cả vận…


Bộ sưu tập mẫu thiết kế văn phòng đẹp của Google

Thiết kế văn phòng đẹp của Google Office tại Zurich

Không có gì ngạc nhiên văn phòng Google là một công ty trẻ trung, mới mẻ, có rất nhiều tiền và những nhân viên tận tụy, và một phần bí mật đằng sau những nhân viên này là những thiết kế văn phòng đẹp tuyệt vời mà họ triển khai . Google đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tạo ra một môi trường làm việc hoàn hảo, kết hợp công việc kinh doanh với niềm vui để nhân viên có thể thư giãn và nạp năng lượng trong thời gian nghỉ giải lao.

Các thiết kế…

KIENTRUCVANGvn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store